Valpar

Valpar planeras efter mentalt stabila, sunda och friska föräldrar. Mer info kommer snart.
Vid intresse kontakta mig på Tel: 0704-921931 eller camillasbox@hotmail.com